Etkinlik Detay

Fen ve Doğa Atölyesi

Fen ve Doğa Atölyesi

BİLİM FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • Deneyerek, yaparak öğrenmesini sağlamak,
 • Bilgilerini arttırmasını sağlamak,
 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmesini sağlamak,
 • Çevresindeki olaylara karşı daha duyarlı olmasını ve dikkatli gözlem yapmasını sağlamak,
 • Böylece çevresini tanımasına ve sevmesine katkıda bulunmasını sağlamak,
 • Problem çözme becerisini geliştirmesini sağlamak,
 • Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeyi ve bununla niteliklerini tanımasını sağlamak,
 • Merak duygusunu güdülemesini sağlamak,
 • Sorulara cevaplar arayıp-bulmasını sağlamak,
 • Kavram gelişimini sağlamak,
 • Dil gelişimine ve mantık yürütme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Çeşitli konularda fikirler üretmesini, bunları öğretmen ve arkadaşlarıyla tartışabilmesini sağlamak,
 • Yaratıcı  düşünme becerilerini kazanmasını sağlamak,
 • Kendine güvenen bireyler olmasını sağlamak,
 • 0-6 yaş gurubu çocukları psikomotor yönden gelişimine de katkıda bulunmak,
 • Fen ve doğa etkinlikleri sırasında çocukların hareket etme ihtiyaçları karşılamak.
 • Küçük ve büyük kaslarını kullanmak, duyu organlarını kullanmak ve bedensel koordinasyonunu sağlamak,
 • Nesnelerin ortak özelliklerini ve farklılıklarını ayırt etmesini sağlamak,
 • Grup faaliyetlerine istekle katılmasını ve iş birliği yapmasını sağlamak,
 • Kendi bedenine karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamak,
 • Sağlık ve beslenme kurallarına uymasını sağlamak,
 • Temel eğitim için fen bilgisine ilişkin gerekli kavramları geliştirmesini sağlama,.
.