Etkinlik Detay

Türkçe Etkinliği

Türkçe Etkinliği

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

 • Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım eder.
 • Çocuklara kitap sevgisini aşılar.
 • Çocuklar öykü dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin; birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar kazanır.
 • Öykülerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.
 • Duygu ve düşüncelerini anlatarak ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.
 • Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.
 • Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.
 • Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
 • Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.
 • Sözcükleri doğru telaffuz etmeyi öğenir.
 • Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.
 • Aynı sesle başlayan sözcükler üretebilir.
 • Sözcükler üretebilir.
 • Anlatma ve ifade etme becerilerini destekler.
.