Etkinlikler

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır. Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım eder. Çocuklara kitap sevgisini aşılar. Çocuklar öykü dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin; birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar kazanır. Öykülerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır. Duygu ve düşüncelerini anlatarak ruhsal yönden rahatlamasını sağlar. Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir. Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir. Sözcük dağarcığını zenginleştirir. Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir. Sözcükleri doğru telaffuz etmeyi öğenir. […]

Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.  Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.     SANATIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALARI; Motor becerilerini, Dil gelişimlerini, Karar verme yetilerini, Görsel öğrenmelerini, Yenilikçi bakış açılarını, Kültürel farkındalıklarını zenginleştirir. Sanat Atölyemizde çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve bilişsel becerilerini geliştirecej nitelikte birçok etkinlik( seramik, ebru, kil vb.) yapılmaktadır. […]

 Kreş ve Gündüz bakımevlerinin etkinlik programında müzik çalışmaları oldukça önemli yer tutar. Özellikle okulumuzda müzik eğitimine oldukça değer verilmektedir. Çocukların yaş aralıklarına uygun şekilde notaları öğrenip bu notaları enstrümanlara uyarlamaları hedeflenmektedir.Programımızda müzik etinlikleri çeşitli şekillerde kullanılmaktadır(Şarkı söyleme, basit şarkılar yaratma, ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyon, yaratıcı dans vb.).Bunlar günlük planlarımızın temel etkinlikleri arasındadır. Bu etkinliklerin çocuklara pek çok alanda olumlu etkileri vardır.Bunlar: Çocuğun zihinsel ve dil gelişimine etkiler. Çocuğun dikkatini toplamasını sağlar. Çocukta yaratıcı gücü uyandırır. Çocuğa başarı ve güven dygusunu verir. Çocukta ritim duygusunu geliştirir. Ses kontrolü ve nefesini doğru kullanma becerisi kazanır. Çocukta dinleme ve dinlediğini anlama becerisi kazanır. Çocuklara beraberlik ve bir gruba ait olma duygusu verir. Çocukların kendilerini ifade etmesine y […]

 Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde İngilizce önemli bir yere sahiptir.Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır. Bazı yöntemler esas alınarak İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu yöntemlere göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.  Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından yola çıkılarak yabancı dil bir bütün halinde kullanılmaktadır. Böylece çocuklar İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler. Öte yandan kelimeler […]

Çocuklar kendilerini sözcükler ile ifade etmeye başlamadan oyun, hikaye anlatma, sanat yolu ile kendilerini ifade etmeye başlar. Bilişsel Gelişime Olan Faydaları Yaratıcılığını geliştirir. Soyut düşünce gelişimine yardımcı olur. Hayal gücünü kullanması için sınırsız fırsatlar sunar. Sorun çözme becerisini geliştirir. Empati becerisini pekiştirir. Farklı bakış açılarını keşfetmesine fırsat tanır. Yeni bilişsel yeteneklerini geliştirmesine ve üzerinde çalışmasına olanak sağlar. Duygusal Gelişime Olan Faydaları Gerçek hayattaki bir çok farklı sosyal rolü deneyimleyebilir. -mış oyunlarında hayatı kontrol edilebilir olduğunu hisseder, rahatlar. Yaşadığı çatışmaları oyun yolu ile ifade edebildiği gibi çözümlemeye adım atar. Duygusal rahatlama, enerji boşaltımı, gerginliğin azalması. Kendini ifade edebilmesine fırsat yaratır. Eğlenme, keyif olma, yaşam enerjisinin artmasında etkilidir. Öz güveni, benlik saygısının artmasına yardımcı olur. Kaygı ve endişelerin azalmasında etkin rol oyn […]

BİLİM FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR Deneyerek, yaparak öğrenmesini sağlamak, Bilgilerini arttırmasını sağlamak, Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmesini sağlamak, Çevresindeki olaylara karşı daha duyarlı olmasını ve dikkatli gözlem yapmasını sağlamak, Böylece çevresini tanımasına ve sevmesine katkıda bulunmasını sağlamak, Problem çözme becerisini geliştirmesini sağlamak, Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeyi ve bununla niteliklerini tanımasını sağlamak, Merak duygusunu güdülemesini sağlamak, Sorulara cevaplar arayıp-bulmasını sağlamak, Kavram gelişimini sağlamak, Dil gelişimine ve mantık yürütme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak, Çeşitli konularda fikirler üretmesini, bunları öğretmen ve arkadaşlarıyla tartışabilmesini sağlamak, Yaratıcı  düşünme becerilerini kazanmasını sağlamak, Kendine güvenen bireyler olmasını sağlamak, 0-6 yaş gurubu çocukları psikomotor yönden gelişimine de katkıda bulunmak, Fen ve doğa etkinlikleri sırasında &cce […]

  Yaşamda önemli ölçüde mutluluğa,sosyalleşmeye ve daha birçok sosyal ve fiziksel gelişime katkısı olan spor ve dansta alanında uzman öğretmenlerimiz, uzman sporcularımız ve uzman dansçılarımız çocuklarımıza rehberliğiyle katkıda bulunacaktır.   […]