Sayfalar

Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

MİSYONUMUZ

Dinleme, anlama, karşılıklı konuşma ve tartışma konularında bilgili. Sözlü Anlatım, okuma farkındalığı ve ses eğitimi alanlarında özgüvenli. Sorgulamaya dayalı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu ve geriye dönük bilgilerin canlandırıldığı eğitim sistemimizle; anadiline hâkim, betimleme becerisine sahip, hayal kurabilip aktarabilen, ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapabilen, saygı gösteren örf adet ve geleneklerimize sahip çıkabilen, küçük yetişkinler eğitmektir.

VİZYONUMUZ

 • Kişisel ve Sosyal Kalkınma
 • Değerler Eğitimi
 • İleri Matematik ve Fen Eğitimi
 • Doğa Bilimleri
 • Güzel Sanatlar ve Hobi Çalışmaları
 • Konsantrasyon/ Organizasyon
 • Gözlem
 • Görsel Okuma Becerisi
 • Üretici sanat becerileri
 • Doğal düzeni anlayış
 • Problem çözme
 • Beden Hareket ve Sağlık Eğitimi alanlarında doğal ve kültürel ortamlar aracılığı ile şeffaf, geri bildirimlere dayalı, istekler doğrultusunda gelişmeye açık emsal teşkil eden bir okul öncesi eğitim kurumu olmaktır.

“MİNİK AKADEMİ OLARAK KENDİNE ÖZGÜ EĞİTİM SİSTEMİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAYA NE DERSİNİZ?

Özümleyici akıl (absorbent mind) , hazırlanmış çevre (prepared environment) ,otomatik eğitim (autoeducation) ,özgürlük (freedom) ,duyarlılık dönemleri (sensitive periods) felsefesi ile; tabiatın bir disiplin ve düzen içerisinde bulunduğu göz önüne alındığında insan doğasında var olan dünyayı algılamak duyulara dayalı şekilde hedeflenen eğitim programı ile, okul öncesi çocuklarının algısal yetenekleri geliştirilmeyi desteklemektedir. Eğitim programımız;

Öz Bakım Becerileri

Çevre Bakımı

Sosyal İlişki

Hareket Kontrolü ve Analizi alanlarında geleceğe hazır yetişkinler yetiştimeyi hedefler.

Minik akademide amacımız,

 • Farklı kültür ve yaşlarda çocuklarla birlikte zaman geçirmesini sağlamak,
 • Çocukların kendilerini tam anlamıyla özgür hissedebileceği bir ortam hazırlamak,
 • Çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek,
 • Çevrelerini, kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Bir koşula bağlı olmaksızın bütün farklılıklarıyla kabul edilip kişiliklerinin değil yalnızca davranışların değerlendirildiği bir eğitim ortamı hazırlamak,
 • Bir ortama ait olma ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Kendilerine güvenmelerini ve duyguları hakkında konuşmalarını sağlamak,
 • Öz eleştiri yapmalarına olanak sağlamak,
 • Doğaya yakın, doğa ile iç içe bir  eğitim olanağı sağlamak,
 • Kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve ilgi alanlarına yönelik  gelişimlerini desteklemek,
 • Çocukların dokunarak keşfetmelerini, rahat nefes almalarını, gönüllerince koşmalarını sağlamak,
 • Sadece birinci sınıfa öğrenci hazırlamak değil nitelikli,özgüvenli birer insan yetiştirmek,
 • Her öğrenciye sorumluluk ve otokontrol kazandırmak
 • Bir çok konu/ kavram/ olay üzerinde düşünmek ve düşündüklerini dile getirebilmesini sağlamak,
 • Merak ettiği konuları araştırmasına fırsat sağlamak,
 • İlgi alanlarıyla ilgili İcatlar yapmasını sağlamak,
 • Problemlerine çözüm bulmaları için rehberlik etmek,
 • Doğaya ve canlılara saygı göstermek gibi günlük yaşamında başarılı bir birey olabilmeleri için gerekli ortamı sağlamaktır.
.