Etkinlik Detay

Yabancı Dil Atölyesi

Yabancı Dil Atölyesi

 Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde İngilizce önemli bir yere sahiptir.Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır. Bazı yöntemler esas alınarak İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu yöntemlere göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

 Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından yola çıkılarak yabancı dil bir bütün halinde kullanılmaktadır. Böylece çocuklar İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler. Öte yandan kelimeler ve cümle kalıpları, hikayeler, dramatizasyonlar, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilir.

.